VVD Meppel: 4000 woningen voor Meppel


De Meppeler VVD presenteert het actieplan: 4000+.

Het is een actieplan voor het versnellen van de woningbouw in Meppel. Als enige partij in Meppel komt de VVD met een concreet plan om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Het plan voorziet op de lange termijn in het bouwen van meer dan 4000 woningen.


Enorme uitdaging

“We staan nu voor de keuze om een stad te blijven of de boel op slot te zetten. Door woningen te bouwen slaan we twee vliegen in een klap. Er wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen op de woningmarkt, en tegelijkertijd laten we Meppel groeien. Zo blijven onze voorzieningen betaalbaar, onze binnenstad gevuld met voldoende winkels en blijft Meppel aantrekkelijk voor bedrijven die werk bieden.” Aldus VVD-lijsttrekker Robin van Ulzen.

 

“Bijna alle partijen zeggen te willen bouwen en de problemen op de woningmarkt op te willen lossen. Maar zodra het puntje bij paaltje komt geven ze niet thuis. Met name de grootste partij in Meppel heeft grote woorden over de woningmarkt, maar in de praktijk blokkeren ze ieder voorstel dat vooruit durft te kijken. En dat is doodzonde want Meppel is mooi, maar het is geen museum. We moeten nu nadenken over Meppel in 2040.” Zo vervolgt de VVD voorman.

 

Hoogbouw

In het actieplan worden concrete locaties benoemd. Zo is het leegstaande winkelcentrum de Swaenenborgh in de ogen van de VVD een goede plek om appartementen te creëren. Ook blazen de liberalen de discussie over hoogbouw in Meppel weer nieuw leven in. Hoger bouwen aan de rand van de stad, zoals in het stationsgebied moet mogelijk zijn. Op die manier ontzien we ook het buitengebied aldus de liberalen. De problematiek op de woningmarkt is een van de grootste vraagstukken deze gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Door vast te houden aan vijf leidende principes en het maken van 5 fundamentele keuzes wil de VVD Meppel gaan bouwen, maar met behoud van het lokale karakter. Zo mag bijvoorbeeld groen in de binnenstad niet worden opgeofferd ten behoeve van woningbouw. Dit is in het kader van klimaatverandering een onverstandige keuze, zo concludeert de VVD. Alle leidende principes, keuzes en locaties staan toegelicht in het plan. Het actieplan wonen 4000+ is te vinden in onderstaande link.