Robin van Ulzen kandidaat-wethouder voor Meppel

De fractie van de VVD Meppel heeft huidig raadslid Robin van Ulzen voorgedragen als kandidaat-wethouder. Hiermee is Van Ulzen beoogd opvolger van Roelof Pieter Koning die na meer dan zes jaar wethouderschap het stokje doorgeeft.

 

Robin van Ulzen: "Al bijna mijn hele leven woon ik in Meppel, ik ben hier opgegroeid en al sinds mijn middelbareschooltijd betrokken bij de lokale politiek. Dat de VVD-fractie in mij een geschikte opvolger voor wethouder Koning heeft gevonden voelt als een enorme eer. Tegelijkertijd ben ik mij bewust van de uitdaging die mij staat te wachten. Hierin voel ik mij zeer gesteund door de fractie. In mijn functie als raadslid heb ik de afgelopen jaren het plezier gehad om met alle collega’s in de gemeenteraad goed te kunnen samenwerken. Als wethouder wil ik dat graag in een nieuwe rol continueren. Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan voor alle inwoners van onze gemeente."

 

De fractie van de VVD in Meppel geeft bij monde van fractievoorzitter Frank Perquin aan dat ze heel blij zijn zo snel een geschikte kandidaat te kunnen leveren die al kennis heeft op de dossiers die wethouder Koning in zijn portefeuille had. De fractie heeft unaniem voor Robin van Ulzen gekozen om deze mooie en eervolle positie voor Meppel en namens de VVD te vervullen. "We zijn blij dat Robin als Meppeler Meppel goed kent, maar Meppel kent Robin ook al goed. Dat gaat zeker zorgen voor een vliegende start". De fractie wenst Robin van Ulzen alle succes toe in deze nieuwe rol binnen de Meppeler politiek en heeft groot vertrouwen in een mooie toekomst!

 

In 2010 begon Van Ulzen als lid van de schaduwfractie, om vervolgens duo-raadslid en gemeenteraadslid te worden. Hij heeft dan ook veel ervaring in de lokale politiek. Nu is de tijd gekomen voor een volgende stap. "Met name de portefeuille was voor mij doorslaggevend. Onderwerpen zoals binnenstad en bereikbaarheid kunnen op mijn grote interesse rekenen. Ik ben altijd in de retail werkzaam geweest. Daarnaast opgegroeid in een ondernemersgezin. De afgelopen jaren is er al veel werk verzet, maar er is nog genoeg te doen. Zodoende ben ik ontzettend gemotiveerd om verder te bouwen aan Meppel, en het coalitieakkoord uit te voeren. Ik kijk er naar uit om in het college van B&W mijn bijdrage aan onze mooie gemeente te kunnen leveren."

 

De gemeenteraad van Meppel moet de voordracht nog goedkeuren. De benoeming en installatie van de kandidaat-wethouder staat gepland voor de raadsvergadering van

25 juni.