Annigje Udinga stopt als raadslid

Annigje Udinga stopt met ingang van 1 januari 2019 als VVD-raadslid in Meppel. Udinga staat op de verkiesbare vierde plek op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten.

De verkiezingen daarvoor worden op 20 maart gehouden. Aangezien de werkzaamheden niet te combineren zijn, stopt de Meppelse ruim voor de verkiezingen om tijd vrij te maken voor de campagne.

Udinga zat sinds 2014 in de Meppeler gemeenteraad voor de VVD. Ze maakte zich onder meer sterk voor een bereikbare gemeente, een levendige binnenstad en inzet op meer toerisme. Op haar initiatief werd in 2016 een grote toerisme bijeenkomst georganiseerd. Ook was Udinga mede-initiator bij het VVD congres DigiZorg in 2016.

Mocht ze namens de VVD worden gekozen om zitting te nemen in Provinciale Staten, dan gaat haar aandacht met name uit naar werkgelegenheid, economie en toerisme. ‘Ik vind het belangrijk dat we vanuit Zuidwest-Drenthe, waar Meppel onder valt, een goede relatie onderhouden met het provinciaal bestuur’, aldus Udinga. ‘Onbekend maakt onbemind en ik weet zeker dat in Assen interesse is voor dit gedeelte van Drenthe. Door de banden met Assen aan te halen,  kunnen we aandacht vragen en krijgen voor vraagstukken die hier actueel zijn.’

Udinga benadrukt dat ze niet alleen voor de belangen van Meppel  zal opkomen in Assen. ‘Nee, mocht ik worden gekozen, dan mag men van mij verwachten dat ik Drenthe-breed probeer om zaken te realiseren waar de VVD voor staat. Denk aan minder regels, lagere belastingen, inzet op werk en groei van de provinciale economie. Maar eerst moet de definitieve lijst bekend worden en daarna mogen de leden van de VVD nog hun oordeel geven. Dus ik heb geen idee of ik echt in Assen aan de slag mag. De tijd zal het leren. De keuze om al dan niet te stoppen als raadslid, staat hier los van.’