Raadsleden geinstalleerd

De nieuwe fractie van VVD Meppel is donderdag 29 maart geïnstalleerd.

Na een mooie speech van burgemeester Korteland werd de eed of belofte afgelegd en ontvingen alle 23 raadsleden mooie bloemen van de burgemeester. Helaas was onze nieuwe fractiegenoot Ditta Cazemier niet van de partij. Zij genoot samen met haar dochter van een welverdiende vakantie. Ditta wordt in de raadsvergadering van april geïnstalleerd. Mocht Roelof Pieter Koning in het nieuwe college plaatsnemen, dan schuift ook Simone Schonewille aan in de nieuwe VVD fractie.

Wij wensen allen veel succes en plezier toe de komende vier jaar! Op naar een nóg liberalere gemeente!