De VVD tekent voor Meppel

Met het onthullen van de slogan tijdens de nieuwjaarsreceptie, heeft de VVD Meppel het startschot gegeven voor de komende verkiezingscampagne. In een bomvolle bovenzaal van De Beurs lichtte lijsttrekker Roelof Pieter Koning toe waarom gekozen was voor ‘De VVD tekent voor Meppel’. Ook werd het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma aangeboden aan de oudste kandidaat op de lijst: mevrouw Gonny Cromheecke.

Naast de herkenbare VVD-standpunten (lage belastingen, veiligheid en minder regels), zet de VVD de komende jaren vooral in op de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van Meppel. Het uitgebreide verkiezingsprogramma is te vinden op www.vvdmeppel.nl

‘Het is nog minder dan 10 weken tot de dag van de verkiezingen. De VVD presenteert zich op 21 maart met een lijst van 28 sterke kandidaten’, zo sprak Koning. ‘We hebben uit alle geledingen van de bevolking mensen op de lijst staan die samen willen gaan voor een nóg liberaler Meppel. Daar hebben we ons de afgelopen vier jaar voor ingezet en dat willen we de komende jaren nog meer gaan doen. Een sterke VVD na de verkiezingen, zorgt er voor dat veel punten gerealiseerd kunnen worden.’

Bioscoop
Koning blikte in zijn nieuwjaarstoespraak terug op vier jaar wethouderschap. ‘Er is veel gebeurd’, zo sprak hij. ‘We hebben gezorgd voor de terugkeer van een bioscoop, er is zes miljoen euro vrijgemaakt voor de binnenstad en er zijn ruim 500 woningen gebouwd. Natuurlijk hebben we ons continu ingezet om Meppel veiliger te maken. Ook zijn we er trots op dat we de gemeentelijke begroting op orde hebben gebracht en tegelijkertijd de woonlasten omlaag gegaan zijn. Daarnaast zijn er goede stappen gezet voor de werkgelegenheid en ondernemers krijgen steeds meer ruimte.’

Speerpunten
Koning gaf verder aan dat ook zaken als parkeren, onderhoud, het buitengebied, aandacht voor sport en ‘werk moet lonen’ hoog op het VVD-lijstje staan. ‘De VVD is bij uitstek de partij die kan investeren en tegelijkertijd op de kosten let’, zo sprak hij. ‘We gaan inzetten op vijftien speerpunten die we de komende weken met name via de social media gaan verspreiden. De VVD tekent voor Meppel. Dat betekent enerzijds dat we honderd procent commitment hebben voor onze gemeente en anderzijds beeldend willen tonen hoe wij de toekomst van de gemeente Meppel zien.’