Fractie blikt terug

En toen was het reces... En daar was de fractie best aan toe! Wij hebben een drukke tijd gehad met veel dossiers en zaken die op de agenda staan.

We hebben net de perspectiefnota behandeling gehad. Daarin heeft de raad besloten de ingezette koers te vervolgen. Met financiƫle degelijkheid Meppel wel toekomst bestendig maken, dus aandacht voor binnenstad, verkeer, en bijvoorbeeld het transformatiegebied Noordpoort. Het aanjagen van de economie en toerisme maar ook sociale veil...igheid en handhaving waren voor de VVD natuurlijk belangrijke punten.

Moties van (mede) de VVD op gebied van Engelgaarde, regenbooggemeente, onderwijs en jeugd hebben het gehaald! Maar waar we veel op hebben ingezet en die gelukkig ook is aangenomen is de Motie Meppel in het licht. Om Meppel rond de Kerst van verlichting te voorzien. Zeker Annigje is hier erg druk mee geweest. We wachten op een voorstel van het College voor dekking, maar gaan er zeker van uit dat dit lukt.

Een ander groot item van de afgelopen tijd was het Binnenstadplan. De belevingswaarde van de binnenstad vergroten, het centrum compact houden om leegstand te beperken en bij de Provincie kunnen aankloppen om subsidie hiervoor te krijgen. Daarvoor moest dan wel een plan zijn aangenomen. En daar ging het mis. Een discussie over wel of niet opengraven van de gracht bepaalde de stemming mede en het collegevoorstel is verworpen. De VVD heeft toen het voortouw genomen, samen met Groen Links en het CDA, om met een initiatiefvoorstel vanuit de raad te komen. Ook hebben we aanpakken van Swaenenborgh toegevoegd als prioritiet. Dit voorstel had een hele ruime meerderheid, en daarmee kunnen we verder met de binnenstad!

Er zijn nog vele andere onderwerpen geweest, het verkeers- en vervoersplan, de jaarstukken, herijking structuurvisie, en het transformatiegebied. Op alle onderwerpen heeft de VVD haar liberale inbreng gehad, om Meppel een stukje mooier en beter te maken.
Wij wensen iedereen een hele goede zomer(-vakantie) toe!

Frank Perquin, Marisa Grotens, Annigje Udinga en Robin van Ulzen. Fractie VVD Meppel.