Kansen voor toerisme

Maandag 29 mei hield de gemeenteraad een themabijeenkomst om te verkennen hoe de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente Meppel kan worden vergroot. Een kleine honderd ondernemers, instellingen en andere belangstellenden op het gebied van recreatie en toerisme wisselden informatie uit in de warme atmosfeer van Restaurant De 3 Kalkovens.

Inleiders wethouder Henk ten Hulscher en directeur Recreatieschap Dick Dijkstra schetsten de stand van zaken. Van een historische stad in een natuurlijke omgeving tot cultuur en evenementen; veel passeerde de revue.


Langer vasthouden van bezoekers van buiten, het ondersteunen van vrijwilligers en organisatoren, versterken van het bestaande, maar ook vernieuwing op basis van onderzoek en het gezamenlijk inhuren van deskundigheid.

 

Banenmotor slaat niet vanzelf aan

In Meppel wordt jaarlijks € 40 miljoen besteed door toeristen; in Drenthe bijna € 1 miljard. Met 800 werknemers vormt toerisme bijna 4% van de gemeentelijke werkgelegenheid en groei lijkt heel goed mogelijk. Maar dan moet er wel wat gebeuren!

 

Trendwatcher Hans van Leeuwen wierp de welkome steen in de vijver: Ondernemers moeten flink aan het werk en de overheid moet niet afwachten of ontwikkeling remmen.

 

Raadslid Paula van Eerden: "De prikkelende stellingen en uitspraken van de trendwatcher maakten de tongen los bij de aanwezigen."

 

De toekomst is vandaag!

Weest vindbaar in zoekmachines; laat je klanten niet weglopen, koppel ze in arrangementen; ga de discussie aan in reviews; maak gebruik van bezorgdiensten; maak het jaar rond; vink in jouw agenda aan wanneer je klanten tijd voor je hebben; wees duidelijk over je prijs; maakt vrijwilligers professioneler.

 

Kruip in het leven en de beleving van je klant; gebruik de (facebook) volgers van anderen in je doelgroep; zorg voor kritische massa: werk daarom samen; kopiëren = leren van elkaar; ben onderdeel van je regio, zeker met een gezamenlijke evenementenkalender; slecht weer bestaat niet!

 

Raadslid Eduard Annen: "Het was een nuttige, inspirerende en prikkelende bijeenkomst waar alle partijen mee verder kunnen én moeten. Meppel heeft een pot met goud in de handen. Ondernemers, overheid en instanties moeten de handen ineen slaan om de pot goud open te maken! En laten vooral trots zijn op Meppel en de kneuterigheid gebruiken om te laten zien wie wij echt zijn ..."


 

Felle discussie

Wat kunnen we samen doen om toeristisch aantrekkelijker te worden? Grote en kleine ideeën, oud en nieuw werden benoemd. Centraal staat telkens de toerist. Waar komt hij vandaan? Wat wil hij, qua beleving, qua voorzieningen? Is de toerist oud of jong of verblijven ze juist graag gemengd als groter - samengesteld - gezin?

Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van bestaande toeristische trekkers in de regio? Tellen afstanden of profiteert Meppel ook van attracties iets verder weg? Hoe kan Meppel zich onderscheiden? Zijn nieuwe toeristische trekkers binnen te halen? Is een investering van particulier samen met overheid mogelijk? Kan de kleine ondernemer ook kostbaar advies krijgen?


Een panel van de inleiders en Meppeler ondernemers Dirk Bouma en Ronald Hensbergen zorgde in de discussie met het publiek voor de nodige duidelijkheid.

 

Vervolg

De Raad zal zich de komende tijd buigen over de kaders van nieuw beleid voor toerisme en recreatie.

 

Raadslid Annigje Udinga: "Dit soort bijeenkomsten met ondernemers, politici en andere belangstellenden moeten we veel vaker doen. Dan krijgen we pas echt de gewenste input boven tafel voor nieuw beleid of verkiezingsprogramma’s."

 

Informatie

Via www.meppel.nl/themabijeenkomst vindt u binnenkort de presentaties van de bijeenkomst, de kansen die bezoekers aangeven en een samenvatting van de discussie.