Fractie op Locatie in Rogat en Haveltermade

De VVD fractie wil graag horen wat er leeft en speelt in de diverse wijken van de gemeente Meppel. Daarom gaan we de wijken in!

We zijn op maandag 1 mei te gast in Rogat. Daar zitten we vanaf 20 uur aan de keukentafel bij de Familie De Vries aan Rogat 32. Iedereen die mee wil praten over Rogat, Broekhuizen en De Schiphorst en wat daar zou moeten gebeuren, is van harte welkom.

Een week later zijn we op 8 mei te gast bij Jan Peter van Leeuwen in de Haveltermade. Aan het Troelstraplein 54 hopen we van buurtbewoners te horen wat er beter kan. Alle informatie wordt meegenomen en kan gebruikt worden als input voor bv commissie- en raadsvergaderingen en het verkiezingsprogramma van de VVD.

Wie wil komen mag zich melden bij de gastheer of even een e-mail sturen naar a.udinga@meppel.nl. Iedereen is welkom!