Jan Roelof Meesters

Jan-Roelof Meesters is 47 jaar en woonachtig in het mooie buitengebied van  Meppel. 'Hier heb ik een landbouwbedrijf met vrouwelijk jongvee en een paardenpensioen.  Naast mijn eigen  bedrijf ben ik werkzaam  bij de Rabobank organisatie als Business innovation manager Food en AGRI. 

Vanuit deze functie houd ik me bezig met de allerlaatste ontwikkelingen in de Agrarische sector. Samen met ondernemers, onderwijs en beleidsmakers nieuwe business concepten ontwikkelen en uitvoeren.  Na mijn studie MBA Food en Finance op Nyenrode heb ik mij steeds meer toegelegd op het mogelijk maken van innovaties.


Om innovaties mogelijk te maken is de politiek nodig. Mijn liberale gedachtengoed komt hierbij goed van pas. Niet te veel regels maar ruimte geven aan ondernemers en ontwikkeling.  Met een keurslijf aan regels creĆ«er je geen ontwikkeling. Juist de landbouwsector heeft te maken met veranderende omstandigheden.  Ik vind het belangrijk dat ondernemers de ruimte krijgen om te anticiperen op ontwikkelingen.  Landbouw en MKB zijn de spil van de economie.'