Frank Perquin

Frank Perquin is 50 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is al 20 jaar bedrijfsarts en momenteel in opleiding tot verzekeringsarts. Daarnaast heeft hij een grote passie voor motoren en motorsport.


Frank is sinds 1998 lid van de VVD en was vanaf het begin actief in het bestuur van VVD Zwolle, zat in landelijke partijcommissies en was kandidaat tweede Kamerlid. Tevens was hij afgevaardigde naar de ALV vanuit Zwolle. In 2008 verhuisde hij naar Meppel, waar hij overstapte naar de afdeling Meppel.


Frank zit in de raad sinds 2010 en is fractievoorzitter sinds 2014. Hij is druk geweest met het reilen en zeilen binnen de fractie en de contacten onderhouden met de andere fracties. Naast het raadswerk met portefeuilles als openbare orde, ruimtelijke ordening bedrijventerreinen en het transformatiegebied Noordpoort. Aan het begin van deze raadsperiode wilde Frank zich hard maken voor het beperken van de uitgaven zodat de lasten laagblijven. Dit is goed gelukt. de woonlasten in Meppel zijn het laagst van de ons omliggende gemeentes, en gedaald en niet gestegen! Frank is ook voorzitter geweest van de Vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Dat was een hele mooie klus en eervol om te doen.


Frank is een harde werker en bijzonder betrokken als het gaat om de politiek in Meppel. ‘Ik ben een overtuigd liberaal omdat ik vind dat mensen zelf bepaalde keuzes moeten maken om geluk te maken’, zo stelt hij. ‘Ik houd van eigen verantwoordelijkheid en heb dat ook zeker van huis uit meegekregen.’ Frank wil de komende tijd de succesvolle koers van de VVD voor Meppel voortzetten. 'Dit doen we als team, met de wethouder, de fractie, alle leden en vrijwilligers, en sympathisanten van de VVD. Na twee periodes van hand op de knip, moeten we nu Meppel en Nijeveen echt weer een impuls geven! Met de VVD (mede) aan het roer gaat dat lukken. Ik teken voor Meppel!'