Roelof Pieter Koning

Roelof Pieter Koning is 39 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is wethouder voor de VVD. Als hij niet werkt loopt hij hard, speelt met zijn jongens of leest. Hij is al meer dan twintig jaar vrijwilliger bij Dakajam.

Roelof Pieter is een geboren en getogen Meppeler en lid van de VVD sinds 1999. In die tijd studeerde hij bestuurskunde (specialisatie overheidsfinanciën) en werd dusdanig geïnspireerd door Bolkestein, dat hij besloot zelf politiek actief te worden. Op zijn 23ste was hij het jongste raadslid ooit in de gemeente Meppel. De afgelopen twaalf jaar zat hij voor de VVD Meppel in de raad en de laatste zes jaar was hij fractievoorzitter. 

Roelof Pieter heeft naar eigen zeggen iets bijzonders met het politieke spel. ‘Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee zaken’, zo meent hij. ‘Ik vind het mooi om me in te zetten voor mijn eigen gemeente. Ik ben er trots op dat de laatste jaren de belastingen in Meppel laag zijn gebleven. Daar hebben we als VVD voor geknokt. Ook hebben we aantal onderwerpen op de agenda gezet, bijvoorbeeld het belang van de automobilist. Ook vind ik dat we kritisch moeten zijn op onze accommodaties en vastgoed. Ik ben voorzitter geweest van de Commissie Koning die als opdracht had om 3,5 miljoen te bezuinigen. Dat is goed gelukt. Ik ben kritisch op het budget, maar ik wil ook investeren, dus dat geld moet ergens vandaan komen.’

Wat Roelof Pieter voor Meppel wil, is de kwaliteit van het centrum en de woonwijken hoog houden. ‘Burgers moeten hier willen blijven wonen en recreëren. Dat betekent dat we goede ontsluiting van de stad nodig hebben, maar ook goede parkeervoorzieningen en nette woonwijken staan hoog in ons vaandel.

Wethouders moeten veel meer gebruikmaken van de kracht die we in Meppel hebben. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligers. Daar moeten we in investeren. In mensen en het contact goed houden. Ik ben als persoon open en eerlijk en ga graag het gesprek aan. Ik loop niet weg voor moeilijke besluiten, maar vind wel dat we slim moeten omgaan met de middelen die we hebben. Als overheid moeten we met zo min mogelijk belastingen zoveel mogelijk voor de samenleving doen. Dat is mijn missie.’

Portefeuille:

 • Werkgelegenheid en sociale zaken
  • Decentralisatie Participatiewet
 • Verkeer en vervoer
  • Parkeren
 • Ruimtelijke ordening
  • Structuurvisie
  • Bestemmingsplannen
 • Wonen
  • Project Nieuwveense Landen
  • Project Danninge Erve
 • Programma binnenstad
  • Kromme Elleboog
  • Het Vledder
 • Wijkwethouder Centrum